Concursa

Tornar
Amb ulls d’infant
És Nadal, quin aparador t'agrada més?

Teniu temps de participar al concurs fins al 31 de desembre. Molta sort!

Bases del concurs “Amb ulls d’infant”

 

 

BASES DEL II CONCURS AMB ULLS D’INFANT 2018 PER VALORAR ELS APARADORS DE NADAL

 

De forma paral·lela al Concurs d’aparadors per Nadal de Solsona, els nens i nenes podran participar en el veredicte del jurat amb una convocatòria oberta a tot l’alumnat de primària de Solsona. Optaran a un dels cinc premis que es repartiran només entre els infants de primària.

 

Requisits i mecànica

El Concurs d’aparadors de Nadal amb ulls d’infant serà de l’10 al 31 de desembre i sortejarà cinc premis consistents en vals valorats en 30 euros per comprar als comerços adherits al Concurs d’aparadors per Nadal 2018.

La participació al concurs és gratuïta i voluntària i està limitada als infants que cursin de 1r a 6è de primària de les escoles de Solsona.

 

Com s’hi pot participar?

Per participar al concurs s’ha d’accedir al web dels Infants de Solsona (http://www.infantsdesolsona.cat), dins l’apartat “Concursa”, on es poden veure tots els aparadors que es poden votar. El darrer dia per votar serà el 31 de desembre i el 11 de gener a les 19 h es lliuraran els premis.

 

Mecànica

Els concursants hauran d’enviar un mail a webdelsinfantsdesolsona@gmail.com, on cal indicar, a l’assumpte, el nom del comerç que voten com a millor aparador de Nadal. És important que el nom del comerç s’escrigui tal com s’indica a la llista adjunta dels establiments adherits, ja que si no és així, no es tindrà en compte.

 

El cos de mail ha de contenir el nom del/de la nen/a, el curs que fa, l’escola, un telèfon de contacte, una adreça electrònica i la resposta a la pregunta següent:

 

“Per què t’ha agradat aquest aparador?”

Cada participant pot concursar un sol cop, és a dir, que nomes podrà enviar un sol correu electrònic.

 

Exemple de mail correcte:

 

Assumpte: Davesas

Cos del mail:

Indicar el nom i cognoms, curs, escola, telèfon i mail.

Resposta a la pregunta: Per què t’ha agradat l’aparador?

 

Exemple de mail incorrecte:

Assumpte: Cal Davesas

 

Comunicació dels guanyadors

El/s guanyador/s finals rebran un correu electrònic i una trucada posterior per comunicar-los que han estat premiats i la data d’entrega del premi.

 

Premi

El premi final del Concurs d’aparadors de Nadal amb ulls d’infant que rebran cinc dels participants consistirà en un val de compra valorat en 30 euros per gastar als comerços de Solsona adherits al onzè Concurs d’aparadors per Nadal.

Atès que els participants són menors d’edat, només se’ls farà entrega del premi si el pare, la mare o el tutor legal hi dona el consentiment i firma el corresponent document d’acceptació.

El nom dels/de les guanyadors/dores es publicaran al web dels Infants de Solsona.

El lliurament de premis es realitzarà el 11 de gener a les 19 h a la sala de plens de  l’Ajuntament.

 

Acceptació de les bases

La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases i el criteri dels tècnics responsables del web pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada del concurs i de l’elecció del/s guanyador/s. L’incompliment d’aquestes bases per part dels concursants en comportarà l’exclusió.

Protecció de dades de caràcter personal

En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, l’Ajuntament de Solsona informa que les dades facilitades per l’infant a través del web www.infantsdesolsona.cat seran recollides amb les finalitats de gestionar la participació del concurs, tramitar el lliurament de premis i difondre la convocatòria i els seus resultats per qualsevol mitjà de comunicació.

Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició remetent un escrit amb la ref. “Protecció de dades” i adjuntant fotocòpia del DNI del titular de les dades a l’adreça postal següent: carrer del Castell, 20. 25280 Solsona, o cursant la petició amb els mateixos requisits a través del correu electrònic webdelsinfantsdesolsona@gmail.com

Mitjançant l’acceptació d’aquestes bases, els representants legals dels participants cedeixen els drets d’imatge que puguin correspondre’ls com a conseqüència de la seva participació en el concurs i que podran ser objecte de comunicació pública a través de diversos mitjans de comunicació (llocs web, xarxes socials…).

 

LLISTAT DE COMERÇOS QUE HI PARTICIPEN: 

Establiment comercial Adreça
Adroguer nou C. Sant Cristòfol, 11
Òptica Jané Av. Cardenal Tarancón, 1
Farmàcia Anna Boix Jacint Verdaguer, 9
La Palmera Av. Del Pont, 4
Estanc d’abaix Av. Del Pont, 1
Instal·lacions Elca Ctra. de Torà, 23
Espar sala shop Av. Països Catalans, 16
Zona R C/ Castell, 7
Davesas C/ Castell, 1
La Vinicola C/ Castell, 11
Garric Garrac C/ Castell, 43
Òptica Roure C/ Llices, 1
Cal Jaumet del Forn C/ Mare de Déu, 4
Celes C/ Castell, 29
Èxit C. Sant Miquel, 14
Mans i Mànigues C/ Castell, 48
Flors i Plantes Rendé Bertran C/ St. Miquel, 17-18
Perruqueria Estil en Equip Ctra. Manresa, 20
DSf Ferreters Ctra. Manresa, 54
Gràfiques Dach C. del Carme, 6
Centre Auditiu del Solsonès C/ Bisbe Vidal i Barraquer,2
Centre Visió Grup – Òptica Solsona C/ Bisbe Vidal i Barraquer,2
Dariku C/ Sant Miquel, 3
Moda Valentí C. Castell, 22
Sol del Solsonès C. Vallfred, 22 baixos
Ca la  Carme C/ St. Miquel, 10
Lurdes Teixits C/ Sant Salvador, 12